KURUMSAL YÖNETİMTürk Sigorta, faaliyetlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak toplumsal yararların gözetilmesi anlayışı ile Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütmektedir.

Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Kurumsal Yönetim çatısı altında yürütülmektedir.
@2015 Her Hakkı Türk Sigorta'ya aittir.