Kısmi Kasko Sigortası

Sigortalı aracın “YOL” üzerinde herhangi bir motorlu araç veya motorlu araçlarla çarpışması sonucu, meydana gelecek olan zarar ve ziyanı poliçede belirtilen sigorta bedeli çerçevesinde suç aranmaksızın sigortalıya ödeyen sigortadır.

Kapsam Dışı Olan Haller
Motorlu araçların çarpışması dışında, herhangi bir neden veya yangın veya hırsızlık sonucu meydana gelen zarar ziyan, kapsam dışındadır.

Dikkat Edilecek Hususlar
1. Kısmi Kasko sigortası yapılırken limit TL 2.500 olup ekstra prim alınmak kaydıyle artırılabilir.
2. Herhangi bir kaza durumunda polis çağırılması şarttır. Polis çağırılmaması durumunda poliçe kapsam dışı kalır.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?