Kredi Hayat Sigortası

Bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde ve sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ecelle ve/veya kaza ile ölüm hallerini sigorta eder.

Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya bir kaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamından maddi veya manevi menfaatının bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?