Diğer Sigortalar

Haftanın hangi günü elinize bir gazete alsanız, hepimiz günlük yaşamımızda karşı karşıya geldiğimiz tehlikeler ile ilgili ayrıntılar okuruz. Çoğu zaman bu haberlerde trafik kazalarına karışan insanlardan, yanan binalardan, çalınan eşyalardan, yaralanmaya yolaçan iş kazalarından ve daha bir çok tatsız olaydan bahsedilir.

Anlatılan her olayın arkasında, karışan insanlar açısından bir trajedi, kayıp, korku ve ızdırap vardır. Ancak aynı zamanda yaşanan bu olayların ardında önemli ölçüde sigorta konuları hakkında ipuçları bulunmaktadır. Sigorta, bir ihtiyaç değil zorunluluktur. Kendi hayatını düşünen, geleceğini planlayan, risklerinin bilincinde olan ve kendisiyle birlikte çevresini de düşünen herkes mutlaka sigorta yaptırmalı ve yaptırmamış olanları da bu konuda bilinçlendirmelidir.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?