Tüzükler

• Acenteler Tüzüğü için tıklayınız.
• Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması Tüzüğü için tıklayınız.
• İç Kontrol İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Tüzüğü için tıklayınız.
• Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Tüzük için tıklayınız.
• Sigorta Bilgi Merkezi Tüzüğü için tıklayınız.
• Sigorta Brokerleri Tüzüğü için tıklayınız.
• Sigorta Sözleşmeleri Bilgilendirme Tüzüğü için tıklayınız.
• Sigorta Tahkim Tüzüğü için tıklayınız.
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası için tıklayınız.
• Teknik Karşılıkların Yatırılacağı Aktifler ve Bu Aktiflerin Değerlendirilmesi Tüzüğü için tıklayınız.
• Teminatlar Tüzüğü için tıklayınız.
• Yükümlülük Sermaye Yeterliliği Tüzüğü için tıklayınız.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?