İnşaat All Risk Sigortası

Her türlü inşaat projenizi inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı ya da teslim edileceği güne kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence altına alır.

Ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, teminat altına alınabilecek başlıca riskler şunlardır:
• Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet.
• Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.
• Yangın, yıldırım ve infilak.
• Hava ve kara taşıtları çarpması.
• Şantiye/işletme kazaları.

İnşaat all risks sigortası’nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
• Enkaz kaldırma masrafları.
• İnşaat makineleri.
• Şantiye tesisleri.
• Üçüncü şahıs mali sorumluluk.
• Bakım devresi.
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör.
• Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?