Taşınan Para Sigortası
Taşınan Para Sigortası, para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet, kıymetli evrak vb.) poliçede belirtilen güzergahta Sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınması sırasında gerçekleşebilecek hasarları Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alır.

Taşınan Para Sigortası, işyerleri ile bankalara veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetleri:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak sebebiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık hallerine,
  • Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlara,
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği asker ve inzibati hareketlerden, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, yangın, infilak gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır.
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?