Nakliyat Sigortası

Herhangi bir malın herhangi bir vasıtayla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlar teminat kapsamındadır. Teminat malın araca yüklenmesi ile başlar ve varış yerine ulaşması ile sona ermektedir. Yükleme, aktarma, boşaltma, kısmen ve/veya tamamen çalınma riskleri ek prim karşılığında ve rizikonun cinsine göre teminata dahil edilebilmektedir.

Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır:
• Sigortalının kasıtlı kötü niyetine dayandırılabilecek kayıp, hasar veya giderler,
• Sigortalanan emtianın olağan akması, ağırlığında veya hacminde olağan eksilme veya aşınma ( fire) ve yırtılmalar oluşması,
• Sigorta edilen konunun gerektiği şekilde hazırlanmamış ve düzenlenmemiş olmasından veya ambalaj yetersizliği yada uygunsuzluğundan ileri gelen kayıp, hasar ve giderler,
• Sigortalanan konunun kendi kusuru veya doğası nedeniyle olan kayıp, hasar ve giderler,
• Gecikmeye sigortalı riziko, sebep verse bile yakın nedeni gecikme olan kayıp, hasar ve giderler,
• Mali güçlük veya zorluklar nedeniyle meydana gelen kayıp, hasar ve giderler,
• Aracın yola ve yüke elverişsizliği,
• Ek teminat ile dahil edilmedikçe grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareket , terör ve harp riskleri.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?