Kurumsal Yönetim

Türk Sigorta’nın kanun, yönetmelik ve usullere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi ve yönetmesi Kurumsal Yönetim çerçevesinde gerçekleşir. Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Kurumsal Yönetim çatısı altında yürütülür.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?