Ticari Paket

İş yeri ve teminat altına almak istenilen emtea, 3.şahıs emteası, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasanızı , ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkan pek çok rizikoya karşı güvence altına alan geniş kapsamlı bir paket sigortadır.

Teminat altına alınan rizikolar:
• Yangın, yıldırım, infilak.
• Yangın mali mesuliyet.
• Deprem.
• Dahili su.
• Sel su baskını.
• Fırtına.
• Yer kayması
• Duman.
• Hava taşıtları çarpması.
• Kara taşıtları çarpması.
• Enkaz kaldırma masrafları.
• Alternatif işyeri masrafları.
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör.
• Kira kaybı.
• İş durması.
• Hırsızlık.
• Cam kırılması.
• Ferdi kaza.
• 3. Şahıs mali sorumluluk.
• İşveren mali sorumluluk.
• Taşınan para.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?