Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli hastalıklar teminatı bir yıllık bir süre için verilir. Bir yıl süreli olarak verilen bu teminatın primi şirket tarafından ajuste edilebilir. Ajuste işleminin onaylanmasını müteakip, değişiklik tehlikeli hastalıklar teminatının temdit tarihinde uygulanacaktır.

Şirket riziko gerçekleştiğinde, poliçe veya zeyilname üzerinde belirtilen teminat tutarını, işbu teminatın özel şartları ile hastalık sigortası genel şartları çerçevesinde, sigortalının teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, aşağıda detaylı olarak tanımlanan tehlikeli hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulduğunda öder. Teminatın başlama tarihi poliçenin başlangıç tarihinden, eğer teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilnamenin başlangıç tarihinden 90 gün sonradır. İşbu teminatın yıllık olarak aynı şartlarla devam ettirilmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat başlar. Teminat altına alınan hastalıkların kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 30 günlük sürenin bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Eğer sigortalı 30 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez.

Tehlikeli hastalık tazminatının ödenmesini müteakip teminat sona erer.

İşbu teminat; Miyokard Enfarktüsü, Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Kalp Ameliyatı, Hastalık Sonucu Oluşan İnme, Kanser, Böbrek Yetmezliği, Önemli Organ Nakli Ameliyatı, Kol ve Bacak Kaybı, Körlük ve Multipl Skleroz hastalıklarını kapsamaktadır.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?