Emtea Nakliyat Sigortası

Bir malın bir yerden bir yere, araç, gemi veya uçak ile taşınması sırasında malın uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alan sigorta türümüzdür.
Mal yüklenmesinden itibaren teminat altına alınabilmektedir. Sigortalı mal varış yerine vardığı zaman teminat da sona erer. Sigorta kapsamına alınabilecek teminatlar; yükleme, aktarma, boşaltma, kısmen veya tamamen çalınmadır. Rizikonun cinsine göre alabileceği teminat değişiklik göstermektedir. Ek teminatla alınabilecekler ise grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareket, terör ve harp riskleridir.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?