Makina Montaj Sigortası

Makine Montaj teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?